Seguretat amb els productes de neteja

A la nostra llar estem habituats a utilitzar múltiples productes de neteja al nostre dia a dia, però, llegim sempre les etiquetes? Sabem com s’utilitzen correctament? Coneixem el procediment a seguir en cas d’inhalació, contacte en els ulls, etc.?

Per Sanbel Neteges un dels principis bàsics que seguim en la nostra empresa i de com volem fer-vos conscients i participis d’això és la seguretat amb els productes de neteja.

Les nostres normes bàsiques són les següents:

1)       CONEIX EL PRODUCTE. Sempre cal llegir l’etiquetatge dels productes que hem d’utilitzar. A part de la seva composició, podrem saber de què forma utilitzar-ho i les seves respectives precaucions. Hem de conèixer els beneficis i riscos del producte que estem manipulant.

2)       FES CAS A LES INDICACIONS. Moltes vegades utilitzem la nostra experiència amb altres productes per aplicar-los, o fins i tot utilitzem consells de coneguts per usar un producte. És molt important no sortir-nos de les indicacions i no experimentar amb això.

3)       GUARDA BÉ EL PRODUCTE. Procura sempre tancar bé el producte i guardar-ho en el seu degut lloc. Serà molt important conservar-ho sota les condicions que posa en el seu etiquetatge per conservar les seves propietats i allunyar-ho dels nens i mascotes.

4)       ÚS RESPONSABLE. No barrejar els productes de neteja ni canviar-los d’envàs. També s’haurien de reciclar els envasos una vegada finalitzat el producte.

5)     PROTEGIR-SE. Després de la utilització d’aquests productes és importants rentar-se les mans i ventilar d’una forma adequada, sobretot si es tracta de productes que desprenen gasos o vapors. A més, davant la majoria de productes s’han d’utilitzar equips de protecció tals com a guants, ulleres i botes impermeables en el cas de productes més agressius.

A més, tot etiquetatge disposa d’una classificació segons les seves possibles conseqüències negatives sobre la salut.

Molt tòxics: T+

Tòxics: T

Nocius: Xn

Corrosius: C

Irritants: Xi

Els següents termes estan categoritzats en grup 1, 2, o 3 atenent al seu grau de toxicitat: Sensibilitzants, carcinogènics, mutagènics i tòxics per a la reproducció.

Amb això esperem que us hàgiu fet una idea general de com cal utilitzar els productes de neteja, sempre amb precaució i un ús responsable. Per a qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres emplenant el formulari o trucar-nos al telèfon 931935541 per atendre’t personalment.

Sanbel Neteges

L’Hospitalet de Llobregat, 22 de novembre de 2018

Articles Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar